Arkitektur

Vi har en  variert portfolio med prosjekter for både private byggherrer og større utbyggere og entreprenører. Vi har høy kompetanse innen tegning og regulering av blant annet boligfelt, leilighetsbygg, enebolig og fritidsbolig.

Vi bidrar i alle ledd i byggeprosessen og har lang erfaring med mulighetsstudier, prosjektering av små og store bygg og videre oppfølging.

Alle prosjekter og situasjoner er ulike. Ved å være et flerfaglig team med fokus på helheten ser vi hvert prosjekt ut fra brukerens behov og prosjektets rammer.
Sammen med våre samarbeidspartnere arbeider vi frem spennende arkitektur med faglig tyngde i det byggtekniske.