Ombygging

Ombygging eller rehabilitering er bygnings- og installasjonsmessige arbeider som må utføres for å gjøre en eldre og ofte nedslitt bygning brukbar for en ny funksjon eller for heving av dens bruksmessige standard. Begrepet brukes både ved ombygging av et industribygg til kontorbygg og ombygging av eldre leiligheter til dagens boligstandard.

Vi kan også gjennomføre en utbedring, det vil si reparasjon av skader og gjennomføring av forsømt vedlikehold, vil ofte utgjøre en viktig del av ombyggingen.

I dagligtale brukes begrepet rehabilitering både om ombygging og utbedring.